Skip to main content

Handelsbetingelser

Generelle betingelser for

Samavesa v/Dorthe Wildfang (herefter Samavesa)

BETALINGSKORT
Ved køb via hjemmeside/webshop modtages internationale kreditkort som MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron American Express. Særlige kriterier for betalingskort.

 • 1 Medlemskab  |  Samavesa
  Medlemsskabet “Fri træning” er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos Samavesa forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Samavesa.
  Klippekort må gerne videregives til andre, men det kræver forudgående aftale med Samavesa
 • 2 Medlemsbetingelser  | 
  Disse medlemsbetingelser kan ændres med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet og meddeles på hjemmesiden.
 • 3 Varighed/Medlemskab  | 
  Ved “Fri træning” (som altid er med betaling via kreditkort) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
 • 4 Opsigelse  | 
  Opsigelsesfrist for medlemskab (Fri træning) er løbende frem til næste betaling + 1 måned.

Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til Samavesa på e-mail adressen: hello@samavesayoga.dk

Hvis du betaler den 1. i måneden og du eksempelvis siger op den 15. august, vil medlemsskabet udløbe 1. oktober
Hvis du betaler på skæve datoer, eksempelvis den 12. i måneden, og du opsiger 10. august, vil medlemsskabet udløbe 12. september.

Hvis medlemsskabet er sat i bero, er opsigelsen først gældende i den første hele måned/betalingsperiode efter          beroperiodens udløb. Har du således dit medlemsskab i bero i juli og opsiger i juli, vil det i praksis svare til at vi modtager opsigelsen 1. august og derfra gælder opsigelsesfristen fra 1. afsnit i denne paragraf.

 • 5 Prisændringer  | 
  Samavesa forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Allerede forudbetalte perioder vil aldrig blive berørt af en ændring. Du har altid mulighed for at udmelde dig, inden en ændring træder i kraft, så du ikke bliver tvunget til at betale en højere pris, end du havde regnet med ved din indmeldelse.
 • 6 Ledige pladser  | 
  Vi kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
 • 7 Afbud  | 
  I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking 6 timer før holdet starter.
  Hvis du har abonnement medlemskab er der et gebyr på 25 ved for sen eller manglende afbud.
  Hvis du har klippekort trækkes 1 klip ved udeblivelse uden rettidigt afbud.
  For drop-ind-træning kan beløbet ikke refunderes ved for sen afmelding.
 • 8 Værdigenstande  | 
  Værdigenstande medbringes på eget ansvar.
 • 9 Ansvar  | 
  Al træning og udøvelse af yoga sker på eget ansvar. Som er du medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der gør deltagelse forsvarlig. Vi tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke eller træning i studiet. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler på området.
 • 10 Sygdom   | 
  I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et løbende (uopsagt) medlemsskab i bero (gælder ikke klippekort) jfvfr. §11. Vi kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.
 • 11 Ferie/bero  | 
  Et løbende (uopsagt) medlemsskab kan sættes i bero ved ferie i op til 5 uger pr. kalenderår. Dette skal meddeles til mail adressen: hello@samavesayoga.dk Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges (dette gælder også, hvis du har bedt om bero-periode foran dig, som endnu ikke er gået igang). Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter beroperioden, jfvr. § 4.
 • 12 Hold udbud  |  
  Vi forbeholder os ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold tilpasses løbende til antallet af medlemmer, så der er et rimeligt forretningsgrundlag til at betale for lærere til holdene.
 • 13 Fortrydelsesret  | 
  Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Ved køb af kurser eller forløb, er der ingen returret. Dog er du velkommen til at videregive eller sælge din plads. Skulle det ske at kurset , fra Samavesas side må aflyses gives det fulde beløb retur.
 • 14 Kvittering  |  
  Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Du er som kunde selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.
 • 15 Kriterier for abonnementstræk  |  
  Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med kortudbydernes kortdatabaser. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.
 • 16 Opbevaring af data generelt
  Samavesa benytter sig af tredjepart udbydere til visse af de tjenester som driver Samavesa. Konkret hostes hjemmeside af one.com Kalvebod Brygge 24 1560 København V Danmark og bookingsystemet drives af YOGO Ny Carlsberg Vej 80 1799 København, hvorfor disse vil have relevante oplysninger til brug for denne del af driften. Herudover udleverer Samavesa ikke data til trediepart og opbevarer data så længe det er nødvendigt i forhold til vores relation til dig og for at kunne dokumentere omsætning mv. overfor myndigheder. Du er til enhver tid berettiget til at vide, hvilke data vi har opbevaret om dig, såfremt du kan identificere dig. En henvendelse om data skal således ske skriftligt, og normalt via samme email, som du brugte, da du købte et produkt.

Et yoga studio i Aarhus

Vi er et yogastudie i Aarhus, som deler vores passion for yoga med alle der har lyst til at være med. Vi tilbyder et frirum, hvor du kan bevæge kroppen og sindet fri af hverdagen, hvor du kan tage tid til dig selv og din praksis

Modtag nyhedsbrev

Holdbeskrivelser

Adresse

 • Samavesa Yoga
 • Skt. Pauls Kirkeplads 9 B baghuset 2. sal 8000 Århus C
 • CVR: 41596902