Skip to main content

Detaljer

På uddannelsen bliver du præsenteret for de Ayurvediske grundprincipper, der i en moderne vestligt kontekst er mest relevante at kende til – både som underviser og menneske. Du får en grundforståelse for, hvad balance er fra et ayurvedisk perspektiv, hvordan denne balance udfordres af ydre påvirkninger, og hvordan du kan hjælpe både dig selv og dine elever med at opretholde eller genskabe denne balance.
Workshop

Ayurveda for yogalærere og dig med særlig interesse.

En 6 måneders uddannelse med start 27 september 2024

Pris 15.000 for en og 12500 hvis du tilmelder dig med en ven.

Der er mulighed for ratebetaling.

Ayurveda til yogalærere er en seks måneders uddannelse, hvor du lærer at bruge Ayurveda i din yogaundervisning og i din egen hverdag.

Du kan også tage uddannelsen selv om du ikke er yogalærer, men kontakt gerne Janni for en snak om din erfaring med yoga.

På uddannelsen bliver du præsenteret for de Ayurvediske grundprincipper, der i en moderne vestligt kontekst er mest relevante at kende til – både som underviser og menneske. Du får en grundforståelse for, hvad balance er fra et ayurvedisk perspektiv, hvordan denne balance udfordres af ydre påvirkninger, og hvordan du kan hjælpe både dig selv og dine elever med at opretholde eller genskabe denne balance.

En vigtig del af uddannelsen er din egenpraksis. Derfor vil du gennem uddannelsens seks måneder arbejde med dig selv, så du ikke brænder ud som yogalærer og helt almindeligt vestligt menneske.

Hvad er Ayurveda?

Ayurveda er et holistisk sundhedssystem fra Indien som er udviklet sideløbende med yogaen. På mange måder er det Indiens svar på kinesisk medicin, som du måske kender fra zoneterapi og akupunktur. Udover behandlingsmetoder, rummer både kinesisk medicin og Ayurvedaen lang række forskellige anbefalinger til, hvordan man stille og roligt kan regulere sin livsstil, så den er opbyggende frem for nedbrydende.

Når du designer dine yogaklasser med afsæt i Ayurveda, vil du ofte opleve, at de stillinger og tematikker, du har med i din undervisning, lander virkelig godt hos dine elever eller klienter. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal aflære alt det andet du ved, men at du kan bruge Ayurveda som et ekstra lag i din planlægning – uanset om du italesætter det i din undervisning eller ej.

Når dine yogaklasser er tilpasset døgnets rytme, årstidens rytme og gruppen af elever, opstår der en mere balanceret stemning i rummet.

Hvorfor egenpraksis?

For at du kan bruge og formidle Ayurveda på en autentisk måde, er det vigtigt, at du ikke blot taler fra den forreste rationelle del af din hjerne. Derfor kommer du på uddannelsen til at forholde dig til grundprincipperne og din egen oplevelse af balance eller mangel på samme i hverdagen. Du kommer blandt andet til at forholde dig til, om du har en bæredygtig plan for opretholdelse af din livskraft, din energi, dine grænser og dit generelle helbred.

Når du gang på gang holder et rum for andre, uden at have redskaberne til at kunne holde rum for dig selv, risikerer du at brænde ud.

Hvem er uddannelsen til?

Uddannelsen ‘Ayurveda til yogalærere’ henvender sig som udgangspunkt til dig, som allerede har en yogalæreruddannelse. Hvilken stilart du er uddannet indenfor er ikke vigtigt, blot du har et grundkendskab til yoga og forskellige yogaøvelser. Du behøver heller ikke at være aktiv som underviser.

Du er velkommen på uddannelsen uanset om din motivation for at tage den er faglig, personlig eller en blanding. Blot du er opmærksom på, at din egenpraksis er en vigtig del af den seks måneders proces, som uddannelsen er.

Hvad lærer du på uddannelsen?

På uddannelsens syv moduler kommer du i grove træk til at arbejde med:

MODUL 1: introduktion til Ayurveda

Vi dykker ned i de ayurvediske grundprincipper samt gunas, elementer, doshaer med mere.  På den måde får du et godt fundament for resten af din uddannelse. Og så lægger vi fundamentet for din personlige og realistiske ayurvediske egenpraksis samt motivationen for stille og roligt at gøre denne til en fast del af din hverdag.

mellem modul 1 og 2 har du mulighed for at få 30 minutters personlig sparring omkring din egenpraksis.

MODUL 2: Samfundstendenser

Du får en introduktion til forskellige samfundstendenser, der udfordrer det moderne menneskes generelle helbred fra et ayurvedisk perspektiv. Herefter får du eksempler på, hvordan disse kan adresseres gennem både din yogaundervisning og din egenpraksis.

MODUL 3: Vata, Pitta & Kapha

Vi dykker lidt dybere ned i de tre ayurvediske typer. Du får en fornemmelse for din egen ayurvediske type og dine ubalancer samt hvilken egenomsorg, der kan bidrage til at balancere disse. Derudover taler vi om, hvordan man håndterer forskellighed på yogahold samt hvilke yogastillinger, stemninger, sprog og non-verbale virkemidler vi kan bruge til at møde denne forskellighed.

MODUL 4: Energi, livskraft & glød (ojas)

På dette onlinemodul bliver du introduceret til det ayurvediske begreb ‘ojas’, som er en kilde til energi, livskraft og glød. Du får inspiration til både egenpraksis og undervisning, der adresserer ojas.

MODUL 5: Rytmer

Over to dage arbejder vi dybt ind i det ayurvediske blik på rytmer – døgnrytme, årstider og livsrytme. Du kommer til at arbejde med egne klasser, der passer til forskellige tidspunkter på dagen, forskellige årstider og forskellige aldersgrupper. Og du kommer naturligvis til at forholde dig til din egenpraksis ud fra temaet ‘rytmer’.

Mellem modul 5 og 6 har du mulighed for at få 30 minutters personlig sparring omkring din egenpraksis.

MODUL 6: Tema efter behov

Sammen med de andre deltagere på uddannelsen er du med til at bestemme temaet for et opfølgende online modul inden evalueringen.

MODUL 7: Evaluering & Afsluttende ceremoni

Du får mulighed for at dele, hvad du har lært på uddannelsen – både fagligt og personligt. Efter din deling får du personlig feedback. Når alle har delt, laver vi en afsluttende ceremoni, hvor du får dit uddannelsescertifikat og så går vi ud og spiser sammen.

Vi tager forbehold for mindre ændringer undervejs.

Datoer 2024-2025

Modul 1: fredag d. 27/9 + lørdag d. 28/9 2024 kl. 10-16 begge dage i Samavesa Yoga Studio Aarhus

Modul 2: søndag d. 25/10 2024 kl. 10-13 online via zoom

Modul 3: lørdag d. 16/11 + søndag d. 17/11 2024 kl. 10-16 begge dage i Samavesa Yoga Studio Aarhus

Modul 4: fredag d. 6/12 2024 kl. 10-13 online via zoom

Modul 5: lørdag d. 18/1 + søndag d. 19/1 2025  kl. 10-16 begge dage i Samavesa Yoga Studio Aarhus

Modul 6: fredag d. 28/2 2025 kl. 10-13 online via zoom

Modul 7: fredag d. 14/3 2025 kl. 10-16 + lørdag d. 15/3 2025 kl. 10-? i Samavesa Yoga Studio + på restaurant lørdag aften.

Hvem underviser?

Janni Ide Daugaard er yogalærer, egenomsorgsvejleder og ayurvedisk livsstilscoach. Hun har siden 2011 fordybet sig i Ayurveda med afsæt i, hvordan moderne vestlige mennesker kan opretholde deres fysiske og mentale balance i hverdagen. Hendes ønske med uddannelsen er at dele og udbrede de indsigter, hun har gjort gennem mange års teoretiske studier, undervisning og egenpraksis.

Janni er en nærværende og opmærksom underviser, der ikke er bleg for at spørge ind til, hvordan du oplever teorien ud fra dine levede erfaringer. Under hele uddannelsen har du hende med på sidelinjen både i forhold til din egenpraksis og din undervisning/formidling af Ayurveda. 

Pris og Indhold

Uddannelsen ‘Ayurveda til yogalærere’ koster kr. 15.000 kr. (denne pris stiger til 16.500 kr. ved tilmelding efter d. 1. maj 2024)

3 moduler i Samavesa Yogastudio i Aarhus

3 onlinemoduler som foregår via zoom

2 individuelle online sparringssessioner á 30 minutter med Janni

1 evalueringsmodul i Samavesa Yogastudio i Aarhus

Undervisningskompendium

Afslutningsceremoni

Uddannelsescertifikat

Fællesspisning den sidste dag

Udover fællesspisning den sidste evalueringsdag på uddannelsen, er der ingen forplejning udover vand og te.

Ved sygdom og fravær

Det er vigtigt, at du deltager i hele uddannelsesforløbet, for at du kan deltage i evalueringen. Ved sygdom og fravær bedes du derfor finde en løsning med Janni, så du kan indhente det manglende. Det kan eksempelvis være i form af individuelle lektioner, som kræver ekstra betaling.

Tilmelding og betaling

Tilmeldingen er bindende og betalingen for uddannelsen refunderes som udgangspunkt ikke. Betalingen kan deles op i max. fire rater og sidste rate skal være betalt inden uddannelsen starter.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du meddele dette på mail senest 30 dage før uddannelsen starter. Af din betaling vil 4000 kr. fungere som et depositum. Såfremt der er venteliste på uddannelsen, og din plads kan overtages af en anden, kan du få refunderet din betaling med undtagelse af depositum, som ikke refunderes.

Hvis du afmelder dig mindre end 30 dage før uddannelsen starter, eller efter uddannelsen er startet, er det ikke muligt at få refunderet din betaling.

Såfremt der mod forventning ikke er deltagere nok til at gennemføre uddannelsen, forbeholder vi os retten til at aflyse. I så fald får du naturligvis refunderet hele din betaling. Sker der uforudsete ting i samfundet, der gør, at vi ikke kan gennemføre uddannelsen fysisk, vil undervisningen foregå online eller flyttes til et andet tidspunkt.

– Janni

Et yoga studio i Aarhus

Vi er et yogastudie i Aarhus, som deler vores passion for yoga med alle der har lyst til at være med. Vi tilbyder et frirum, hvor du kan bevæge kroppen og sindet fri af hverdagen, hvor du kan tage tid til dig selv og din praksis

Modtag nyhedsbrev

Holdbeskrivelser

Adresse

  • Samavesa Yoga
  • Skt. Pauls Kirkeplads 9 B baghuset 2. sal 8000 Århus C
  • CVR: 41596902